La revista s’estructura al voltant de tres grans seccions: els ‘Top’, els reportatges i els ŕmbits. Els ‘Top’, una selecció de 15 experičncies destacades, obren la publicació. Els reportatges agrupen les experičncies al voltant d’un lloc i d’una temŕtica, tots dos relacionats amb l’čpoca de l’any en quč la revista arriba a quiosc. Els del primer número estaven dedicats a la tardor al Montseny i a la vida a pagčs i, els del segon, a Montserrat i al mar (s'inclouen 30 propostes refrescants per aprofitar el bon temps). A la tercera gran secció les propostes apareixen classificades per ŕmbits. La revista també inclou diferents índexs on es llisten les experičncies per comarques, marques turístiques, data i públic, diferenciant a part les gratuďtes.